ARCGIS TOOLBOXY PRO PODPORU ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

           Ing.Daniel Franke, Ph.D., Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování