Metodika

Výstup vznikl v rámci grantu Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti (4290013123166).

Načtení skriptu

Rozbalte soubor stažený ze seznamu toolboxů do libovolného umístění na vašem disku. Po otevření ArcMapu je možné načíst toolbox do struktury Arctoolboxů, které jsou součástí ArcMapu a to takto:

1) Klikněte na ikonu pro otevření Arctoolboxů na hlavním panelu.

2) Klikněte pravým tlačítkem na modře zvýrazněnou složku Arctoolbox a zvolte možnost Přidat toolbox.

  

3) V oknu Procházet najděte umístění, kde jste rozbalili skripty.

4) Vyberte (vybraný toolbox).tbx a zvolte možnost Otevřít.

5) Skript se otevře kliknutím na skript označený ikonou + (název skriptu).

 

Toolbox pro hromadný ořez dat do formátu SHP, DGN a DWG

Tento toolbox je určený pro export dat ořezaných vybraným polygonem, např. hranicí obce. Je vytvořen pro export dat z jednotlivých Arcgis projektů ÚAP či ÚPD, stejně jako pro export ostatních dat z jiných projektů. Při ořezu je možné použít obalovou zónu (buffer), která může zvětšit ořezový polygon o zvolenou hodnotu v metrech. Export se ukládá ve formátech SHP, DWG AutoCAD a DGN Microstation. Skript funguje v prostředí Arcgis 9.3 i Arcgis 10. Není omezen časově ani množstvím dat pro ořez.

Manuál ke stažení ZDE

Toolbox pro vytvoření centroidů z polygonů

Tento toolbox je určený pro vytváření centroidů (geometrických těžišť) z polygonů. Při vytváření bodů zůstává zachována atributová struktura z polygonů.

Manuál ke stažení ZDE

Toolbox pro výpočet střetů limitů se záměry

Tento toolbox je určený pro generování střetů limitů se záměry. Do toolboxu lze načíst bodové, liniové a polygonové limity a záměry, které se postupně střetávají se záměry. V případě střetu se tento uloží do adresářové struktury a vytvoří se nový shapefile s názvem složeným z limitu a záměru (např.: zamer_75A_BP_plynovodu_X_limita_ZFP_zakladni_funkc_plocha_P). 

Manuál ke stažení ZDE